przegląd klimatyzacji Warszawa - No problem

Przegląd klimatyzacji

Regularne serwisowanie klimatyzatora pozwoli na zwiększenie jego żywotności oraz zachowanie właściwych parametrów pracy. Ponadto w zakres czynności serwisowych wchodzi dezynfekcja parownika co zapobiega rozprowadzeniu wraz z powietrzem bakterii i zarodników grzybów w nim zgromadzonych. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika.

Prawidłowa eksploatacja urządzeń klimatyzacyjnych wymaga przeprowadzenia przeglądu serwisowego dwa razy do roku najlepiej wczesną wiosną i jesienią po zakończeniu sezonu.

Przypominamy tutaj, iż regularny serwis urządzenia jest również warunkiem utrzymania gwarancji.

Zakres przeglądów serwisowych przeprowadzanych przez naszą firmę obejmuje następujące czynności:

 • Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, parownika i skraplacza
 • czyszczenie skraplacza
 • czyszczenie parownika
 • kontrola funkcji sterowania
 • sprawdzenie poboru prądu pracy sprężarki oraz wentylatorów
 • sprawdzanie oporności wentylatorów
 • odgrzybianie parownika
 • sprawdzenie instalacji elektrycznej
 • sprawdzenie szczelności trakcji freonowej
 • sprawdzenie ciśnień i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego
 • kontrola instalacji odprowadzania skroplin
 • sprawdzenie modułów całorocznych (jeżeli dany model posiada)
 • czyszczenie i odgrzybianie filtrów